Missie en visie

Missie en visie

Moestuinman zet zich in voor een duurzame, kleinschalige, lokale voedselvoorziening, -aanleg, -educatie en –bewustwording waar iedereen van profiteert. Daarbij zijn thema’s als ecologisch bouwen, sociale structuren en zelfvoorzienendheid belangrijk.

 

Dit doen we aan de hand van de (sociale) permacultuur principes: het creëren van een veerkrachtige samenleving die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is, nu en in de toekomst:

  • Permacultuur: Een op de natuur geïnspireerde ontwerpmethode (filosofie) vanuit een duurzame ethiek
  • (Sociale) Overwaarde: Afval en niet gebruikte waarden (diensten) recyclen of activeren
  • Open Source: Samenwerking, delen, werken vanuit een behoefte en niet alleen financieel gewin
  • Veerkracht: (Bio)Diversiteit, lange-termijndenken in plaats van korte termijn
  • Community Building: ‘Transition Towns’, een economie van relaties in plaats van transacties, schaalverkleining. ‘Think global act local’.
  • Bewustwording: Onderwijs, het (gratis) delen en verspreiden van kennis en ervaring. Denk radicaal, maar handel conservatief!
  • Economie 2.0: Niet alleen in geld denken, maar in waarden vanuit ethiek, doorberekenen van vervuiling en opbrengsten (lange termijn). Menselijke maat!
  • Zelfredzaamheid: Empowerment; verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en je directe omgeving vanuit je eigen kracht. Samenwerking en samenredzaamheid!

Permacultuur

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

We maken gebruik van cookies om o.a. het aantal bezoekers op onze website te meten.

Sluiten